Nylansering: Akademisk lesing og skriving

NKS-DIV-BW_11

01 feb 2013 Nylansering: Akademisk lesing og skriving

Lær deg å knekke den akademiske koden!

Den 31. januar lanserte vi et flunkende nytt kurs ved navn «Akademisk lesing og skriving». Kurset inngår blant annet i første semester av «Bachelor i HR og personalledelse».

I dette kurset får du en innføring i den akademiske kulturens bakgrunn og dens tenke- og skrivemåte. Du vil lære om hvordan en akademisk tekst blir bygd opp, om hvordan du kan identifisere og analysere sentrale emner i en tekst og du vil tilegne deg kunnskaper om prinsipper for god skriving.

Tre deler
Akademiske tekster er en egen sjanger med helt spesielle egenskaper og kjennetegn. Du kommer til å lære om både hvordan det faglige innholdet fremstilles, hvordan argumentasjonen bygges opp og hvordan man dokumenterer det man skriver. Emnet «Akademisk lesing og skriving» består av tre deler:

  1. Oppgaveskriving
  2. Informasjonskompetanse
  3. Vitenskapsteori

Du kommer til å bli særdeles opplyst på kritisk og analytisk tenking, i tillegg til å utvikle din evne til selvstendig tenking. Når du blir ferdig med kurset vil du være mer bevisst på det skriftlige språkets betydning i akademisk kommunikasjon, etisk bruk av kilder og om etterrettelighet i forskningsprosessen.

Samarbeid med Markedshøyskolen
Er du interessert i ledelse, administrasjon eller kommunikasjon? Kanskje alle tre! Da er Akademisk lesing og skriving noe for deg. I løpet av kurset må du levere inn tre oppgaver over estimert 210 timer. Kurset er et samarbeid med Markedshøyskolen, og det er av dem du vil få din karakterutskrift.

 

The following two tabs change content below.
NKS Nettstudier
NKS Nettstudier henvender seg til deg som har lyst til å lære mer, gi deg selv nye muligheter og er villig til å ta utfordringen. NKS Nettstudier vet at vil du, så kan du. Det er inspirerende å være del av dette nettverket, og vi er utrolig stolte av studentene våre.
Ingen kommentarer

Skriv en kommentar